VvE’s belangrijk voor de stad
In Rotterdam valt ongeveer 40% van de woningen onder een Vereniging van Eigenaars (VvE). Actieve VvE-besturen en commissieleden zijn nodig om deze verenigingen tot een succes te maken. Aandacht voor bijvoorbeeld onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het is echter niet altijd eenvoudig om wat voor elkaar te krijgen in een VvE. Het VvE Netwerk Rotterdam brengt VvE’s bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Dat doen we door VvE’s met elkaar in contact te brengen en door praktische informatie van VvE’s te delen. Het op- en uitbouwen van een netwerk van VvE-bestuurders en andere actieve VvE-leden maakt het werk makkelijker, effectiever en hopelijk ook leuker! Het VvE Netwerk Rotterdam is een onafhankelijke organisatie: voor en door VvE’s. Wij hebben geen commerciële of andere belangen. Het enige belang is VvE’s te ondersteunen. Daarvoor werken we wel samen: met de gemeente Rotterdam en VVE-010.
Wat doen we?
VOOR EN DOOR VVE’S: DOE MEE!
Er is weinig handiger dan even praten met een andere VvE die in een zelfde situatie zit of zat. Een belangrijk doel van het Netwerk is daarom VvE’s met elkaar in contact brengen en het mogelijk maken dat bestuurders en actieve leden makkelijk met elkaar ervaring kunnen uitwisselen. Het netwerk organiseert maandelijkse bijeenkomsten, werkbezoeken en heeft een eigen community  Meld je aan en zoek contact met andere VvE's. Ja, ik meld me aan via info@vvenetwerkrotterdam.nl.
Vorming van VvE-groepen

Over diverse onderwerpen vormen we themagroepen. Dat doen we op onze website, via onze community, en ook via bijeenkomsten. Je kan hierbij denken over themagroepen over verduurzaming, optoppen, financieen, goed bestuur en jonge VvE bestuurders. Je kan een werkgroep trekken. Je kan alleen af en toe een bijeenkomst volgen en/of een discussie volgen of eraan bijdragen in onze community.

Kennis en kunde delen
VvE Netwerk Rotterdam wil best practices, tips en tricks, aanbevelingen en verhalen van Rotterdamse VvE’s delen. Zo helpen we elkaar, hebben we een betere onderhandelingspositie en zijn we verbonden op een vruchtbare en dynamische wijze. Laat je de beweging groeien? Start met delen en doe kennis op tijdens onze bijeenkomsten en kennisworkshops.
Rotterdam is een echte VvE stad.
307.000
Woningen in Rotterdam
11.900
Geregistreerde VvE’s
39%
Van de woningen maakt deel uit van een VvE
8.300
VvE’s met minder dan 6 appartementen
Een sterk netwerk
“Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat is een vraag waar VvE’s nu gemakkelijk antwoord op kunnen krijgen.”
Dirk Dekker, oprichter en oud-voorzitter VvE Netwerk Rotterdam
strong_network
"Als (lid van een) bestuur van een VvE heb je regelmatig het gevoel dat je er alleen voor staat en vaak zelf het wiel moet uitvinden. Ons Netwerk wil dat veranderen door gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en elkaar te ondersteunen en adviseren. Met behulp van de interactieve website en interessante bijeenkomsten voor eigenaren moet het leuker en vooral makkelijker worden om een VvE te besturen".
strong_network
Actueel
Meld je aan
Bestuur VvE Netwerk
Annedebora van Kooij
Voorzitter
VvE’s staan voor grote uitdagingen, zoals de verduurzamingsopgave. Toch zijn woningeigenaren onvoldoende betrokken bij hun VvE en moeten veel VvE’s een professionaliseringsslag maken. Sinds april 2023 versterk ik het bestuur. Met een achtergrond in woonbeleid en verduurzaming in de gebouwde omgeving, wil ik mijn ervaring inzetten voor de grote uitdagingen waarmee VvE's te maken hebben en het beter betrekken van een nieuwe generatie huiseigenaren.
Adri Van Grinsven
Bestuurslid
Eigenaren van appartementen beseffen nog vaak niet dat ze helemaal geen eigenaar zijn, alleen houder van een appartementsrecht. Dat levert voordelen op. Je hoeft immers niet alles zelf te doen, maar het heeft ook nadelen: de besluitvorming is vaak wat omslachtig. Het functioneren van veel kleine VvE's is vaak gebrekkig. Omdat steeds meer mensen in een appartement wonen, is het van belang VvE's te professionaliseren.
John Greijmans
Penningmeester
Wanneer je een appartement koopt, word je automatisch lid van een vereniging van eigenaren en daarmee mede-eigenaar van het gebouw. het gebruik en onderhoud moet worden gemanaged en daarvoor ben je medeverantwoordelijk. Het vergt tijd en specifieke vaardigheden op financieel, technisch en organisatorisch gebied. Vaardigheden die VvE's niet altijd hebben. Dan is het goed dat er mensen waarop je kan terugvallen. VvE Netwerk Rotterdam biedt een netwerk van deze mensen. Een netwerk waar ik graag wil deelnemen en wat ik graag help verder uit te bouwen.
Jaap Broekhuizen
Secretaris
Blijf op de hoogte