BLOG | Een Escalerend Conflict Binnen een VvE

Geplaatst op 28 mei 2024 | Laatste update 28 mei 2024

Onlangs kreeg ik een casus voorgelegd van een conflict binnen een VvE. De naam van de VvE kan ik om privacy-redenen niet noemen. Dit conflict helpt ons te begrijpen hoe een bepaalde situatie kan escaleren en welke stappen genomen kunnen worden om het op te lossen.

Bewoner van de begane grond, Jan, ervaart geluidsoverlast van Piet die op de verdieping boven hem woont. Piet voelt zich daarentegen beknot door de constante klachten van Jan en beschuldigt hem van overgevoeligheid.

De situatie verslechtert wanneer Jan een klacht indient bij de VvE over geluidsoverlast. Het bestuur van de VvE probeert te bemiddelen, echter zonder resultaat. De communicatie tussen Jan en Piet stopt volledig, en Jan besluit om geluidsopnamen te maken als bewijs voor zijn klacht. Piet, die zich bedreigd voelt door de opnamen, schakelt een advocaat in.

De VvE, geconfronteerd met deze impasse, probeert opnieuw te bemiddelen, echter zonder resultaat. Uiteindelijk besluit Jan een juridische procedure te starten wegens geluidsoverlast. Piet verdedigt zich door te stellen dat hij binnen de redelijke normen van geluidsoverlast blijft en beschuldigt Jan van intimidatie.

De rechter oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om Piet te veroordelen voor buitensporige geluidsoverlast. De VvE krijgt echter kritiek vanwege het gebrekkige naleven van de regels en het falen van effectieve bemiddeling. De VvE krijgt de opdracht om duidelijke procedures op te stellen voor conflictbemiddeling en deze consequent toe te passen.

Dit voorbeeld toont aan hoe belangrijk het is voor een VvE om duidelijke en effectieve conflictresolutieprocedures te hebben. Het laat ook zien dat escalaties tot juridische conflicten kunnen leiden als problemen niet tijdig en effectief worden aangepakt. Het naleven van huishoudelijke regels, duidelijke communicatie, en indien nodig, inschakelen van professionele bemiddeling, kan helpen om conflicten binnen een VvE beheersbaar te houden.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen