Blog | Financieel beheer binnen een VvE: waar kunnen zaken misgaan?

Geplaatst op 23 januari 2024 | Laatste update 23 januari 2024

Financieel beheer binnen een VvE: waar kunnen zaken misgaan?

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten van een appartementencomplex. Binnen deze taak is financieel beheer van essentieel belang. Dit omvat onder andere het nauwgezet bijhouden van inkomsten en uitgaven, het opstellen van een begroting, en het samenstellen van een jaarrekening.

De eigenaren van een VvE dienen verplicht een veelal maandelijkse bijdrage te betalen, die wordt aangewend voor het dekken van kosten gerelateerd aan het onderhoud en beheer van het gebouw. Het tijdig innen van deze bijdragen is cruciaal om de lopende kosten te kunnen voldoen, zoals facturen voor onderhoud, verzekeringen en mogelijke andere werkzaamheden.

Een begroting geeft een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven, wat essentieel is om financiële problemen binnen de VvE te voorkomen. De jaarrekening biedt daarentegen een overzicht van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar, waarmee de financiële positie kan worden geëvalueerd.

Onvoldoende uitvoering van het financieel beheer binnen een VvE kan leiden tot problemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: laattijdige betalingen van bijdragen door eigenaren, te hoge kosten voor onderhoud en beheer, en onvoldoende reserveringen voor onvoorziene uitgaven.

Het is mogelijk om het financieel beheer van een VvE uit te besteden aan een professionele VvE-beheerder. Deze beheerder beschikt over de vereiste kennis en ervaring om het financieel beheer adequaat te verzorgen. Het uitbesteden ontslaat de VvE echter niet van de verantwoordelijkheid; de eindverantwoordelijkheid blijft bij de VvE. Het bestuur en de kascommissie van de VvE spelen hierbij een cruciale rol, zoals nader toegelicht zal worden in een volgende blog.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen