BLOG | Verduurzaming: Tweespalt in VvE-land?

Geplaatst op 21 februari 2024 | Laatste update 21 februari 2024

Het verduurzamen van de Nederlandse woningmarkt is van cruciaal belang, maar kan leiden tot een ongewenste tweedeling, met name binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). In deze blog belicht ik de risico’s en schets ik mogelijke oplossingsrichtingen.

Wat is het probleem? Goedkope appartementen, die vaak niet veel kosten, vanwege achterstallig onderhoud, worden doorgaans bewoond door mensen met een laag inkomen. Het verduurzamen van deze woningen kan daardoor onbetaalbaar worden voor deze bewoners.

Wat zijn de consequenties? Er dreigt een tweedeling op de woningmarkt. VvE’s met beperkte financiële middelen kunnen de kosten van verduurzaming niet dragen, wat leidt tot een scheiding tussen groene en niet-groene complexen.

Wat is de oplossing? De overheid kan overwegen strengere controle uit te oefenen op het gebruik van klimaat-labels; deze zijn namelijk niet altijd betrouwbaar. Op die manier worden kopers juist geïnformeerd over de te verwachten kosten van verduurzaming. Daarnaast kan gedacht worden aan financiële ondersteuning door middel van subsidies en gunstige leningen voor VvE’s met beperkte financiële draagkracht.

Verduurzaming is noodzakelijk, maar mag niet leiden tot een tweedeling. De overheid moet ingrijpen om kwetsbare groepen te beschermen en een toekomstbestendige, inclusieve verduurzamingsstrategie te ontwikkelen. Door proactief te handelen, kan de overheid samen met VvE’s en andere belanghebbenden een rechtvaardige en duurzame toekomst voor de Nederlandse woningmarkt creëren.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen