VvE Vraag | Vergoeding voor VvE-Bestuursleden?

Geplaatst op 29 maart 2024 | Laatste update 07 april 2024

In Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) spelen bestuursleden een belangrijke rol. Vaak zijn deze bestuursleden zelf appartementseigenaren. Is het een goed idee dat deze eigenaren een vergoeding ontvangen voor hun inzet, ondanks dat het in principe vrijwilligerswerk betreft?

Is het juridisch en fiscaal toegestaan?
De meest gebruikelijke vorm van vergoeding voor VvE-bestuursleden is de onkostenvergoeding. Op grond van de wet (artikel 7:406 BW) is de VvE verplicht vrijwilligers, waaronder bestuursleden, de gemaakte onkosten te vergoeden. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor postzegels, papier, reiskosten, en andere uitgaven die verband houden met de functie. De onkostenvergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten, en bonnetjes hoeven niet bewaard te worden als de vergoeding lager is dan € 19 per maand.
Naast een onkostenvergoeding mag de bestuurder ook een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze vergoeding is bedoeld als blijk van waardering voor hun werk. De vergoeding is belastingvrij tot een maximum van €210 per maand of €2.100 per jaar. Als je meer dan €210 per maand of €2.100 per jaar ontvangt, moet je over het extra bedrag belasting betalen. De VvE moet de belasting inhouden op de vergoeding en afdragen aan de Belastingdienst.

Is het een goed idee om een dergelijke vergoeding te verstrekken?
Het verstrekken van een vergoeding kan de motivatie van bestuursleden vergroten, vooral als zij veel tijd en energie steken in hun taken. Bestuurswerk kan tijdrovend zijn, en een passende vergoeding kan helpen om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Maar er zijn ook nadelen.

Het geven van een vergoeding kan de verwachtingen die anderen hebben voor het werk van het bestuur verhogen. Ze kunnen meer van hun tijd en inzet eisen, wat de druk op vrijwilligerswerk kan vergroten. Sommige bestuursleden kunnen daarnaast hun motivatie verliezen als de vergoeding niet in verhouding staat tot de geleverde inspanningen.

Niet alle leden van de VvE zullen het eens zijn met het verstrekken van vergoedingen. Sommigen zijn van mening dat bestuurswerk vrijwillig is en moet blijven. Andere leden kunnen zich benadeeld voelen als alleen bestuursleden een vergoeding ontvangen. Het kan de solidariteit binnen de VvE beïnvloeden.

Conclusie
Het verstrekken van een vergoeding aan VvE-bestuursleden is juridisch toegestaan, kan de betrokkenheid bevorderen en heeft beperkte fiscale consequenties. Maar er zijn ook nadelen op het gebied van de verwachtingen voor wat een bestuurslid moet doen, en de verminderde motivatie van iemand die voor een kleine vergoeding veel werk moet doen. Ook kunnen andere actieve leden zich benadeeld voelen omdat ook zij veel taken uitvoeren binnen de VvE. Het is dus belangrijk zorgvuldig af te wegen wat het beste is voor de VvE en haar leden.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen