Brief aan (Rotterdamse) leden van de Tweede Kamer

Geplaatst op 20 maart 2023 | Laatste update 20 maart 2023

Adri van Grinsven, bestuurslid van Het VvE Netwerk Rotterdam heeft de onderstaande brief gestuurd aan de Tweede Kamer de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen, die met name voor Rotterdam negatief kan uitwerken.

“Geachte (Rotterdamse) leden van de Tweede kamer,

We hebben vernomen dat er deze week nog een debat wordt gehouden over de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen.
Vanuit het VvE Netwerk Rotterdam willen we u vragen twee correcties op de regeling te bepleiten.

Allereerst gaat de regeling ervan uit dat bewoners in een VvE minder energie verbruiken dat in een “normale” woning.
Daar is in de Rotterdamse situatie geen sprake van omdat we hier veel complexen hebben uit de eerste periode van de stadsverwarming.
Een tegemoetkoming in de vorm van een subsidie, gebaseerd op een verbruik van 28 GJ in plaats van 37 GJ is niet verdedigbaar en leidt tot rechtsongelijkheid.
Dat betekent dat VvE bewoners met een collectieve aansluiting op de stadsverwarming dit jaar € 820 meer betalen dan bewoners zonder deze “blokverwarming”.

Daarnaast wordt de regeling in twee perioden van een half jaar gesplitst, met voor het tweede half jaar minimaal de helft van de subsidie van het eerst half jaar.
Omdat Eneco het tarief van de stadsverwarming voor 2023 heeft vastgesteld op het maximum van € 90,91 voor een héél jaar zouden we hier ook op dit punt fors tekort komen.
De subsidie voor een half jaar is € 786,45, voor het tweede half jaar komt de subsidie op minimaal € 276,76. In Rotterdam komen we dan € 276 tekort.

Beide elementen uit de regeling leiden er toe dat Rotterdamse bewoners in VvE woningen € 820 plus € 276, ofwel € 1096 meer betalen dan bewoners zonder stadsverwarming.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dit tekort zou goedgemaakt kunnen worden indien u Eneco weet te bewegen de tarieven voor de stadsverwarming vanaf 1 juli 2023 te verlagen.

We danken u bij voorbaat voor uw inzet om dit probleem op te lossen.
Indien u nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke netwerkgroet,”

Vragen, tips en aanvullingen