Column: Kwaliteit van VvE-beheer: een kwestie van vertrouwen

Geplaatst op 21 november 2023 | Laatste update 21 november 2023

In Nederland zijn er meer dan 250.000 Vereniging van Eigenaren (VVE’s), die samen goed zijn voor meer dan 2,5 miljoen woningen. Het beheer van deze woningen is veelal in handen van vve-beheerders. De kwaliteit van dit beheer is van groot belang, want het bepaalt in hoge mate de waarde en het onderhoud van je gebouw.

Om die kwaliteit te borgen moeten vve-beheerders goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en de nodige kennis en ervaring hebben om de soms complexe taken uit te voeren die nodig zijn om de belangen van de VvE te behartigen. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis en het VvE Netwerk Rotterdam blijkt dat te vaak niet aan deze eisen wordt voldaan.

Zo is er soms sprake van onduidelijke communicatie tussen de VvE en de beheerder. Ook kan het voorkomen dat de beheerder niet voldoende transparant is over zijn werkzaamheden en kosten. In sommige gevallen bleek zelfs een gang naar de rechter noodzakelijk. Zo werd in een recente uitspraak een vve-beheerder aansprakelijk gesteld voor schade aan het dak van een appartementencomplex. De beheerder had de lekkages niet tijdig verholpen, waardoor de schade zich verergerde.

De kwaliteit van het VvE-beheer moet dus worden verbeterd en dat zou bijvoorbeeld kunnen door de volgende maatregelen te nemen:

  • VvE’s moeten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Ze moeten ook kritisch zijn bij het selecteren van een VvE-beheerder.
  • VvE-beheerders moeten transparant zijn over hun werkzaamheden en kosten. Ze moeten ook goed communiceren met de VvE.
  • De overheid kan de kwaliteit van het VvE-beheer bevorderen door strengere eisen te stellen aan VvE-beheerders.

Door deze maatregelen kan de kwaliteit van het VvE-beheer worden verbeterd. Dit is in het belang van de VvE’s, de eigenaren en de samenleving als geheel.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen