Impressie bijeenkomst over VvE's en stadsverwarming

Geplaatst op 28 oktober 2022 | Laatste update 28 oktober 2022

Dinsdagavond 25 oktober organiseerde het VvE Netwerk Rotterdam een bijeenkomst voor deelnemers over stadsverwarming. Ongeveer 35 eigenaren van diverse vvE’s hadden zich aangemeld voor deze informatieve en levendige avond.

Vanuit het Netwerk hadden Frans Sas en Adri van Grinsven informatie verzameld over de werking van de stadsverwarming. Hoe werkt het systeem, wie is de eigenaar, welke keuzevrijheid hebben VvE’s en hoe hoe werkt het prijsmechanisme?
Vanuit de gemeente werd informatie verstrekt door Lydia Hameeteman en Anne van Gelder. Ze gingen in op de ambitie van de gemeente om zo snel mogelijk aardgasvrij te worden en op de plannen om daar te komen. Ook gingen ze in op de ondersteuning die de gemeente en VVE-010 bieden om VvE’s te helpen bij de transitie.

In de discussie werd wel duidelijk dat de aanwezigen vinden dat:

  • het stadsverwarmingsnetwerk (deels) in publieke handen moet komen.
  • Dat er meer keuzevrijheid voor de consument en meer concurrentie op de warmtemarkt met komen.
  • En dat de VvE’s een partij moeten worden in de gesprekken over de uitwerking van de Warmtewet, het energieplafond en de controle op de tarieven.

Tot slot: het VvE Netwerk Rotterdam zoekt VvE’s die mee willen werken aan dit onderwerp. Wil je meewerken? stuur dan een mail aan info@vvenetwerkrotterdam.nl.

Vragen, tips en aanvullingen