Impressie bijeenkomst stadsverwarming voor VvE’s

Geplaatst op 20 mei 2022 | Laatste update 10 december 2022

Op 10 mei 2022 organiseerde VvE Netwerk Rotterdam een bijeenkomst over VvE’s en stadsverwarming. Deze bijeenkomst was voor VvE’s die al stadsverwarming hebben en voor VvE’s die stadsverwarming overwegen of die een voorstel verwachten voor een aansluiting. Na een introductie door Adri van Grinsven (VvE Wijnkade) was er een discussie over de stadsverwarming met als belangrijkste conclusie dat er veel vragen zijn over de stadsverwarming. 

Stadsverwarming in Rotterdam
Adri gaf de aftrap van de discussie met een uitleg over het systeem van stadsverwarming. In Rotterdam zijn twee concessiegebieden: op de zuidoever heeft Vattenfall de concessie en op de noordoever Eneco. VvE’s met stadsverwarming kunnen niet kiezen voor een aanbieder: ze hebben of stadsverwarming van Eneco of van Vattenfall. De bedrijven hebben in hun gebied dus een monopolie. Daar is beperkt toezicht op. Alleen ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht, maar alleen op de prijs. 
Veel van de warmte van de stadsverwarming in Rotterdam komt van het afvalverwerkingsbedrijf (AVR). Dat is in Rotterdam meer het geval dan in andere gemeenten, zie de grafiek hieronder.

Bron: toelichting Eneco op factuur van een VvE

Verschillen tussen VvE’s
Er zijn grote verschillen tussen VvE’s. Vooral VvE’s die bij de start van de stadsverwarming (eind jaren ‘70/begin jaren ’80 werden aangesloten) hebben een systeem waarbij Eneco warmte levert en afrekent tot een centraal punt. De verdeling van de kosten aan de eigenaren is aan de VvE. Hoe VvE’s de kosten doorberekenen ligt onder andere aan het modelreglement en akte van splitsing. Sommige VvE’s moeten de prijzen per m2 berekenen. Andere berekenen het, ten minste deels, naar verbruik. 
Nieuwere VvE’s hebben vaak individuele bemetering voor de stadsverwarming. Eneco heeft dan een contract per huis en stuurt de facturen naar de eigenaars van de woningen. De VvE heeft bij het verbruik en de kosten dan geen rol. 
Opvallend is dat oudere VvE’s (met collectieve levering) vaak geen contract hebben met Eneco. Het gebrek aan transparantie over afspraken over tarieven, kostenberekeningen is groot als er geen contract is. 

Tarieven en kosten
Ondanks dat maar 1% van de warmte in Rotterdam van gas komt is de prijs van stadsverwarming gekoppeld aan die van gas. Deze koppeling was eerst als plafond bedoeld: stadsverwarming mocht niet duurder worden dan gas. Nu is de discussie natuurlijk een heel andere.
Wat zijn de kosten dan van stadsverwarming? Dat is niet altijd duidelijk. Per wanneer gelden de tarieven? Kan je ze vastzetten? Van één van de VvE’s zonder contract zijn de kosten doorgesproken aan de hand van een factuur. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat bij de stadsverwarming de vaste kosten 20% zijn en de variabel 80%. Voor water is dat 40% (vast) en 60% (variabel). Ook opvallend is dat de administratiekosten 10% zijn. Deze VvE krijgt centraal warmte van Eneco en belast zelf de kosten door aan de eigenaren. Ze hebben het administratiebedrijf zelf gezocht. Dat geldt niet voor alle VvE’s zo. Waar individuele eigenaren de rekening direct van Eneco krijgen is er geen keuze voor het administratiebedrijf. 
Tot slot, valt op de tarieven in ‘staffels’ zijn, zie de figuur. 

Bron: toelichting Eneco op factuur van een VvE

Veel vragen
De avond eindigde met veel vragen:
– Wie is de eigenaar van het stelsel? Van alle leidingen? Zijn Eneco en Vattenfall dat? Wat is de rol van de gemeente daarbij?
– Wie betaalt er wat bij de leidingen voor het aansluiten aan de stadsverwarming? En het onderhoud van de leidingen op termijn?
– Is het één stelsel aan leidingen of niet? Kan vervoer en distributie gesplitst?
– Hoeveel woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming? Boven en onder de rivier.
– Wat houdt de koppeling aan de gasprijs in: is het een plafond en kunnen de prijzen dalen of toch niet? En kan er niet gewoon worden ontkoppeld? 
– Kunnen VvE’s die geen contract hebben dat alsnog krijgen? Kan de transparantie van de tarieven groter?
– En wat zijn de administratiekosten en zou daar niet ook meer te kiezen moeten zijn. 

Vervolgacties
Al deze vragen leidden tot de volgende vervolgacties:
– We maken een vragenlijst met de tien hoofdvragen. De hoofdvragen gaan we stellen aan de gemeente, Vattenfall en Eneco, en misschien ook het afvalbedrijf.
– Twee VvE’s nemen daarbij het voortouw. Wil je meedoen? Dat kan: meld je aan via info@vvenetwerkrotterdam.nl)
– Na de antwoorden gaan we met een groep VvE’s kijken wat we kunnen doen. 
– In het najaar organiseren we een bijeenkomst over stadsverwarming die gericht is op informatie. De gemeente zullen we vragen om uitleg te geven. 

Informatie
– Inmiddels is duidelijk dat de tarieven van de stadsverwarming in ieder geval nog tot en met 2023 gekoppeld blijven aan de prijs van het gas. Gemeenten, waaronder Rotterdam, hadden verzocht de prijzen te ontkoppelen, lees bijvoorbeeld…..
– De gemeente heeft een volgorde bepaald voor het aardgasvrij maken van wijken. Deze wijken worden onder andere ondersteund door subsidies en lening. Voor gebieden waar het proces van aardgasvrij maken al wat verder is (Bospolder-Tussendijken, Pendrecht, Reyeroord en Heijndijk) zijn subsidies en (renteloze) leningen beschikbaar voor de overstap naar stadsverwarming. De subsidie houdt in dat de BAK (bijdrage aansluitkosten) voor iedereen (woningeigenaren) 1500 euro is. Het resterend bedrag legt de gemeente bij. Lees meer…
– De rijksoverheid biedt ook subsidies aan voor VvE`s voor de overstap op stadsverwarming. Lees meer…

Vragen, tips en aanvullingen