Nationale Duurzame Huizen Route zoekt inspiratieverhalen

Geplaatst op 11 februari 2024 | Laatste update 11 februari 2024

Hebben jij en je buren stappen ondernomen om jullie VvE duurzamer te maken? Misschien hebben jullie spouwmuurisolatie laten installeren, zijn jullie overgestapt op driedubbel glas, of hebben jullie zonnepanelen geplaatst.

Wil je niet alleen Rotterdammers, maar ook mensen elders inspireren? Door jullie ervaringen te delen op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route kunnen jullie andere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) inspireren en helpen. Het verduurzamen van woningen binnen een VvE is een complex proces dat verschillende aspecten omvat, van het betrekken van bewoners tot het financieren van grootschalige aanpassingen en het opstellen van duurzame onderhoudsplannen. Op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route kunnen VvE’s nu verhalen lezen van andere VvE’s met praktijkervaring en eventueel vragen stellen over hun aanpak.

Een voorbeeldverhaal is van de VvE Oranjestraat in Arnhem, die in 2023 de spouwmuren en vloeren heeft geïsoleerd met behulp van subsidie en recentelijk zonnepanelen op het dak heeft geplaatst. De VvE vertelt op de website over de verduurzamingsmaatregelen in hun project, maar ook over hoe de besluitvorming in de VvE verliep.

VvE’s die andere verenigingen willen helpen, kunnen zich aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/vve-aanmelden. Op de website zijn ook andere voorbeeldverhalen te vinden. De Nationale Duurzame Huizen Route heeft het VvE Netwerk Rotterdam gevraagd om de oproep om je VvE-verduurzamingsproject ook landelijk aan andere VvE’s te laten zien binnen het netwerk te delen.

De Nationale Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 135 gemeenten (waaronder de gemeente Rotterdam) en provincies.

Vragen, tips en aanvullingen