Onderzoek wensen en behoeften VvE's

Geplaatst op 09 september 2020 | Laatste update 12 december 2021


Eén van de onderdelen van onze website is de thema’s. Over diverse inhoudelijke onderwerpen willen wij de informatie-uitwisseling onder VvE’s stimuleren. Dit idee is gebaseerd op het onderzoek dat Mirjam Minnema voor ons heeft gedaan. Mirjam heeft voor haar afstudeeronderzoek de wensen en behoeften van VvE-bestuurders onderzocht. Haar rapport en haar introductie bij het rapport vindt u hier. Hieronder stelt zij zich graag aan u voor.

Mirjam Minnema

Mijn naam is Mirjam. Ik ben dit jaar afgestuurd aan de studie CE; Marketing of Social Business. Een studie waarbij gefocust wordt op het opzetten van initiatieven die niet enkel financiële winst behalen maar ook positieve maatschappelijke impact maken.

De afgelopen tijd mocht ik mij, tijdens mijn afstuderen, inzetten voor VvE Netwerk Rotterdam. Het netwerk voor en door VvE’s. Het is een netwerk waar de focus ligt op het delen van kennis en kunde onder Rotterdamse bestuursleden. Dit met als doel elkaar te steunen, te versterken en een sterkere positie te creëren richting de gemeente Rotterdam en commerciële partijen. Een ontzettend goed en vernieuwend initiatief dat een woonstad als Rotterdam op dit moment hard nodig heeft. Als je het mij vraagt tenminste.

Onderdeel van mijn tijd bij het netwerk was het doen van onderzoek naar de doelgroep van het netwerk, de bestuursleden van Rotterdamse VvE’s. De reden? De wensen en ideeën van de doelgroep moeten te allen tijde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het netwerk vormen. Niet de visie van het netwerkbestuur of andere partijen, maar de doelgroep zelf, vormen het netwerk.

Ontzettend veel bestuursleden hebben zich bereid getoond om mij een kijkje te geven in hun keuken. Door deze enthousiaste en waardevolle respons zijn er vragen beantwoord als: Wat doet een bestuurslid zoal? Waar loop je als VvE tegenaan? En, wat kan het netwerkbestuur doen om de soms ingewikkelde taak een klein beetje te verlichten? Daarnaast hebben de bestuursleden mij laten zien wat zij allemaal te bieden hebben. Als ik dat vast mag verklappen. Ontzettend veel!

Het resultaat? Een rapport waarin aandacht wordt besteed aan de wensen en behoefte van de bestuursleden m.b.t. het netwerk. Het is een rapport vanuit het perspectief van de VvE’s zelf. Er is wel eerder onderzoek gedaan naar VvE’s, maar niet vanuit het perspectief van de VvE’s.

Los van alle resultaten die in het rapport te vinden zijn, wil ik iets meegeven dat ik heb geconstateerd tijdens mijn tijd bij VvE Netwerk Rotterdam. Veel beleidsschrijvers, burgers en zelfs leden van de eigen VvE, onderschatten de bestuursleden van de VvE’s. Tuurlijk, er gaan wel eens wat dingetjes niet zoals we het zouden willen. En uiteraard, het zijn vrijwilligers die soms moeten leren door te vallen en weer op te staan. Maar bestuursleden van een VvE zijn zeker geen amateurs. Veel van de bestuursleden hebben een indrukwekkende carrière achter de rug of hebben die nog steeds. De multidisciplinaire kennis, creativiteit en ervaring die binnen een VvE te vinden is, is hierdoor dan ook ongekend groot.

De personen achter de rol van het bestuurslid voelen zich daarnaast zo maatschappelijk betrokken, dat ze bereid zijn om hiervoor hun kostbare tijd op te offeren. Ze willen iets moois maken van hun thuis en hun stad. En hoewel altruïstisch gedrag ook in deze waarschijnlijk niet bestaat, plukt toch iedereen hier de vruchten van.

Lees het volledige rapport om nog meer inzicht te krijgen in het netwerk en de wensen en behoefte van de bestuursleden van de Rotterdamse VvE’s

Hillegersberg
Vragen, tips en aanvullingen