Onderzoeken naar splitsingsaktes gestart

Geplaatst op 22 april 2021 | Laatste update 12 december 2021

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven komen wij het onderwerp splitsingsaktes geregeld tegen in gesprekken met VvE’s. Het gaat er dan vooral om of de akte gewijzigd kan worden en wat daarvoor nodig is. De Sectie Burgerlijk Recht van de Erasmus School of Law vond dit ook een interessant onderwerp. Een aantal studenten is ermee aan de slag gegaan. Twee studenten geven hieronder aan welke invalshoek ze hebben gekozen. De medewerking van VvE’s wordt daarbij gevraagd.

Onderzoek naar het wijzigen van splitsingsakte bij grote VvE’s
In mijn onderzoek richt ik mij op de wijziging van splitsingsakte bij grote (woon)torens. Dit zijn gebouwen met meer dan 100 (verschillende) appartementsrechten. Het onderzoek wil ik (waar mogelijk) toespitsen op woontorens waar meerdere VvE’s aanwezig zijn, dit is namelijk het geval bij veel van de (woon)torens. Daarbij wil ik vooral onderzoek doen naar de praktijk. Tegen welke problemen lopen de VvE’s aan, wat is de rol van de notaris en hoe wordt het wijzigen van de splitsingsakte in de praktijk gerealiseerd?

Daarvoor wil ik in gesprek gaan met verschillende VvE’s om een beeld te vormen van de praktijk. Ik zou willen onderzoeken of er een mogelijkheid is om het wijzigen van de splitsingsakte makkelijker en goedkoper te maken.

Bent u een (mede)bestuurder van een VvE met 100+ appartementsrechten, dan ga ik graag met u in gesprek! Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

Kevin Roos
kevinroos123@outlook.com

Onderzoek naar VvE’s met complexe eigendomsverhoudingen
In het kader van mijn studie master Privaatrecht verricht ik onderzoek naar het antwoord op de vraag hoe de positie van een particuliere eigenaar ten overstaan van een grooteigenaar die een meerderheidspositie heeft, kan worden verbeterd in een VvE van een gemengd complex met betrekking tot zeggenschap en invloed.

Bent u een VvE-beheerder/-bestuurder, notaris, makelaar of bent u iemand die direct of indirect betrokken is of betrokken is geweest bij een VvE van een gemengd complex, waarbinnen minimaal de helft van de stemmen worden/waren vertegenwoordigd door een grooteigenaar, dan kom ik graag met u in contact voor een kort interview.

Het interview zal maximaal 15 minuten in beslag nemen en kan telefonisch, schriftelijk en via zoom worden afgenomen.

Hamza Atas
454281ha@eur.nl

Vragen, tips en aanvullingen