Optoppen in Rotterdam naar een hoger niveau (31 oktober 2023)

Geplaatst op 22 oktober 2023 | Laatste update 22 oktober 2023

Op 25 april 2023 organiseerde het VvE Netwerk Rotterdam een expertbijeenkomst over optoppen. Ter herinnering, optoppen is het toevoegen van een extra verdieping aan een bestaande woning. Daarmee creëer je meer woonruimte en kan je de waarde van je woning verhogen. De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde discussie waaruit vier conclusies voortkwamen.

  1. Er is in Rotterdam een groot potentieel aan nieuwe woningen die gebouwd worden op bestaande daken. Juist in deze tijd van stagnerende bouwproductie moeten we deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen.
  2. Door het optoppen van met name de flats uit de tweede helft van de vorige eeuw kan de verduurzaming en vergroening van de stad versneld worden.
  3. Om besluitvorming te versnellen is het nodig dat VvE’s, eigenaren, corporaties en beleggers samen met de gemeente een taskforce oprichten, die de opdracht krijgt minimaal 1.000 woningen per jaar toe te voegen aan de woningvoorraad.
  4. Om tempo te maken moeten voor verschillende types van complexen diverse bouwstromen worden ontwikkeld, waarin bouwbedrijven en financiers gaan participeren.

Op 31 oktober organiseert het VvE Netwerk Rotterdam een vervolgbijeenkomst: “Optoppen in Rotterdam naar een hoger niveau”. Het programma ziet er als volgt uit:

19 30 – 20 00 uur   Inloop

20 00 – 20 10 uur   Opening door Dirk Dekker (moderator van de bijeenkomst)

20 10 – 20 25 uur   Bijdrage vertegenwoordiger gemeente Rotterdam Erik Jan Kleingeld

20 25 – 20 40 uur   Presentatie optoppen in Zuidwijk door vastgoedbelegger IndeStad

20 40 – 20 55 uur   Presentatie optoppen project 2 (projectinfo volgt nog)

20 55 – 21 10 uur   Pauze

21 10 – 21 50 uur   Gedachtewisseling en discussie met de zaal over optoppen in Rotterdam

21 50 – 22 00 uur   Vervolgstappen om optoppen op een hoger niveau te krijgen.

22 00 uur                Afsluiting bijeenkomst.

De bijeenkomst is weer in: Citykerk “Het Steiger”  1e Nieuwstraathof 2  3011 GN Rotterdam 

Vragen, tips en aanvullingen