Positie van het VvE Netwerk Rotterdam bij klimaatakkoord

Geplaatst op 29 januari 2021 | Laatste update 12 december 2021

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij dat wij een klimaatdeal hebben gesloten met de gemeente. Daar kregen wij diverse reacties op. Onder andere met de strekking dat wij ons committeren aan het gemeentelijk beleid. Ons doel en onze positie is echter anders. Wij willen dit graag duidelijk hebben en lichten onze doelstelling en positie daarom hier toe.

Doelstelling
Wij hebben het VvE Netwerk Rotterdam opgericht om kennisuitwisseling tussen VvE’s te bevorderen. Dat willen we onder andere doen door VvE’s met vergelijkbare problemen met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen leren van elkaars ervaringen en netwerken kunnen vormen. Ook willen wij de belangen van VvE’s behartigen en als ‘linking pin’ functioneren naar de gemeente Rotterdam.

Onafhankelijkheid
Wij zijn er voor en door VvE’s. Onze enige belang is VvE’s te ondersteunen. Wij zijn onafhankelijk in de zin dat wij geen commerciële of andere belangen hebben. Wij werken wel samen: met de gemeente Rotterdam en VVE-010.

Wat houdt dat in? Samenwerken met de gemeente en wel onafhankelijk zijn?
Wij nemen als netwerk geen standpunten in over gemeentelijk beleid. Wij zijn bijvoorbeeld niet voor of tegen ‘van het gas af’. Voor of tegen bepaald beleid is meer aan actiegroepen. Als netwerk zijn wij geen actiegroep.

Wel kijken wij naar de werkbaarheid van maatregelen voor VvE’s. Als VvE’s moeten verduurzamen, wat is daar dan voor nodig? Werken de subsidieregelingen voor VvE’s? Werken de leningen voor VvE’s? Zo niet, wat is er dan nodig? En wil je dat VvE’s (sneller) stappen vooruit zetten, is het volgens ons nodig dat de overheid meer aansluit op wat nodig is, dat er meer aandacht is voor maatwerk, voor een goede en behapbare volgorde van verduurzaming, voor pilots en creativiteit.

Wat doen we dan?
Wij vinden dat er inzicht nodig is in bijvoorbeeld verduurzaming. Wij vinden het belangrijk informatie te verzamelen over de typen VvE’s, de vraagstukken waar ze voor staan en wat ze nodig hebben voor verduurzaming. Deze informatie zien wij als een noodzakelijke stap om maatwerk voor VvE’s te kunnen ontwikkelen en VvE’s gericht te stimuleren tot verduurzaming.

VvE’s zijn gebaat bij gerichte informatie. Alle informatie ongesorteerd naar alle VvE’s sturen heeft niet zoveel zin. Informatie zou specifieker moeten zijn, zodat VvE’s gemakkelijker het antwoord vinden op de vraag: wat is voor onze VvE nodig en mogelijk? Ook is een VvE gebaat bij ervaringen van vergelijkbare VvE’s. Om dat voor elkaar te krijgen willen wij bijvoorbeeld op onze website de ruimte bieden aan VvE’s om werkgroepen te organiseren die elkaar informeren. Hetzelfde zouden we willen via fysieke bijeenkomsten. Deze liggen echter vanwege de coronamaatregelen tijdelijk stil.

Klimaatdeal
Vragen, tips en aanvullingen