Rotterdam tekent samenwerkingsafspraken voor verduurzaming van VvE’s

Geplaatst op 21 juni 2024 | Laatste update 23 juni 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft samen met de vier grootste steden van Nederland (de G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en andere grote gemeenten nieuwe afspraken gemaakt om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woningen.

In grote steden zijn veel woningen onderdeel van een VvE, wat betekent dat zowel kopers als huurders vaak te maken krijgen met specifieke uitdagingen bij het verduurzamen van hun woningen. In de G4-steden is zelfs de helft van alle woningen onderdeel van een VvE. De nieuwe afspraken benadrukken de gezamenlijke inzet van het Rijk en de gemeenten om deze uitdagingen aan te pakken. Ook de gemeenten Alkmaar, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Groningen, Leiden en Schiedam zijn onderdeel van deze samenwerkingsafspraken.

De nieuwe samenwerkingsafspraken tussen het Rijk en de gemeenten richten zich op het verbeteren van financieringsmogelijkheden, het vereenvoudigen van besluitvorming, het bieden van onafhankelijk en deskundig advies over verduurzaming, en het verbeteren van natuurvriendelijke isolatiemogelijkheden voor appartementsgebouwen.

De Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) liet BZK weten dat met deze afspraken een belangrijke stap voor de verduurzaming van VvE’s wordt genomen: “Ruim 40% van de woningen in Rotterdam is onderdeel van een VvE. Met name in het zuiden van de stad gaat het vaak om kleine, kwetsbare VvE’s met een onderhoudsachterstand. Omdat iedereen moet kunnen deelnemen aan de energietransitie, is het belangrijk dat we Rotterdammers in een VvE helpen te verduurzamen door goede adviezen, ondersteuning en leenmogelijkheden.”

Rotterdam is een echte VvE-stad, maar veel VvE’s zijn kwetsbaar en hebben te maken met onderhoudsachterstanden, laat staan een enorme verduurzamingsopgave om hun woningen toekomstbestendig te maken. We verwelkomen de extra aandacht en inzet van de Gemeente Rotterdam voor VvE’s. Met de juiste ondersteuning en middelen kunnen Rotterdamse VvE’s en de gemeente werken aan een duurzamer en toekomstbestendig woningbestand.

Deze gezamenlijke inzet landelijlke overheid en de gemeenten biedt nieuwe perspectieven voor VvE’s in Rotterdam, waarmee een belangrijke stap wordt gezet richting een duurzame toekomst voor alle woningbezitters in de stad.

Vragen, tips en aanvullingen