Scripties over splitsingsakte en over stemverhoudingen

Geplaatst op 12 december 2021 | Laatste update 14 december 2021

Twee studenten van de Erasmus Universiteit hebben een scriptie geschreven over een onderwerp dan voor VvE’s van belang is: de splitsingsakte en stemverhoudingen in VvE’s met een eigenaar met een meerderheidsbelang. 

Kevin Roos heeft een scriptie geschreven over het aanpassen van de splitsingsakte bij VvE’s van 100 of meer appartementseigenaren. Zijn conclusie is dat het wettelijk kader voor wijzigen niet voldoende aansluit bij de behoefte in de praktijk. Een belangrijk probleem is dat het wijzigen van de splitsingsakte een meerderheid van viervijfde vergt. Gezien de beperkte opkomst bij bijvoorbeeld een ALV is een meerderheid van viervijfde voor veel VvE’s een te hoge drempel. In de scripties worden voorstellen gedaan om de wet werkbaarder te maken. Wij willen in 2022  een bijeenkomst organiseren over dit onderwerp.

Hamza Atas heeft een scriptie geschreven over de positie van particuliere eigenaars in relatie tot grooteigenaren met een meerderheidspositie. Hij ziet diverse redenen waarom particulieren eigenaren een zwakke positie blijven houden ten opzicht van de grooteigenaar. Deze redenen zijn: kennisgebrek bij de particuliere eigenaren en onvoldoende overleg met de particuliere eigenaren. Ook de veronderstelling van particuliere eigenaren dat ze weinig in te brengen hebben helpt niet, omdat ze naar deze veronderstelling gaan handelen, waardoor de eigen positie wordt verzwakt. Een passieve houding en stil verzet kunnen ertoe leiden dat de positie zwak blijft. Deelnemen van particuliere eigenaars in besluitvormingsprocessen kan echter de zeggenschap vergroten. Hamza doet enkele voorstellen om de invloed van particuliere eigenaren te vergroten. Ook over dit onderwerp willen wij in 2022 een bijeenkomst organiseren. 

Vragen, tips en aanvullingen