Verduurzaming van het VvE-gebouw wordt financieel haalbaar met een optopping

Geplaatst op 21 april 2021 | Laatste update 21 april 2021

Veel VvE’s willen verduurzamen, zeker als er toch al onderhoud moet worden gepleegd. Ook als de energiebesparing en de subsidie worden verrekend betekent verduurzaming meestal dat de VvE-bijdrage stijgt. Afhankelijk van de verduurzamingsmaatregelen is die stijging beperkt of substantieel. Door haar ambitie op dit vlak liep de VvE Sint Jacobsplaats tegen aanzienlijke investeringskosten aan en heeft een mogelijke oplossing gevonden: optopping. Hieronder hun verhaal.

De VvE Sint Jacobsplaats 10-144 heeft een plan voor verduurzaming gemaakt en de kosten daarvoor berekend. Om het meest ambitieuze scenario haalbaar te krijgen heeft de VvE bedacht dat er een opbouw op het gebouw kan komen van 19 nieuwe appartementen: de ‘optopping’. De winst uit de verkoop van de nieuwe appartementen wordt geïnvesteerd in het zeer energiezuinig renoveren van de bestaande 68 appartementen. Door de optopping kan de onrendabele top van de verduurzaming worden bekostigd, zo is het idee. Met dit plan slaat de VvE meerdere vliegen in een klap: het gebouw is straks weer volledig up-to-date én alle bouwtechnische gebreken worden ook meegenomen in de aanpak waardoor het groot onderhoud sterk vermindert.

Dit plan wordt echter doorkruist door de regels vanuit het ‘Functioneel Grondprijsbeleid’ van de gemeente Rotterdam. De VvE moet ontheffing aanvragen waarvoor de gemeente Rotterdam een financiële vergoeding mag vragen. Dit traject is inmiddels gestart. De VvE Sint Jacobsplaat hoopt dat deze financiële vergoeding de businesscase voor verduurzaming niet om zeep zal gaan helpen.

De VvE Sint Jacobsplaats denkt dat dit project een mooi voorbeeld kan gaan vormen voor vergelijkbare VvE’s in het stadscentrum. En met dit project worden ook de beleidsdoelen van het huidige college en de gemeente Rotterdam gediend: de wens tot verdichting met meer woningen in het stadscentrum, beleid tot verbetering van de bestaande stad en verduurzaming van woningen.

We houden je op de hoogte van dit ambitieuze en interessante project. En omgekeerd: ben je bezig met optopping? Of overweeg je het? Geef het ons door: vvenetwerkrotterdam@gmail.com.

Vragen, tips en aanvullingen