VvE Netwerk Rotterdam sluit klimaatdeal met de gemeente

Geplaatst op 05 november 2020 | Laatste update 12 december 2021

De gemeente Rotterdam heeft 55 klimaatdeals gesloten met maatschappelijke organisaties. Deze zijn verdeeld in vijf onderwerpen (klimaattafels). Een van die klimaattafels is de ‘gebouwde omgeving’. Het VvE Netwerk Rotterdam heeft in oktober 2020 een klimaatdeal gesloten. Deze deal is erop gericht dat het Netwerk informatie verstrekt aan VvE’s en informatie ophaalt bij VvE’s. Hieronder gaan we daar kort op in.

Wat is een klimaatdeal?
De gemeente Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor het klimaat. Deze doelstellingen wil de gemeente halen door klimaatdeals met bedrijven, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties te sluiten over: mobiliteit, haven en industrie, consumptie, schone energie en de gebouwde omgeving. Inmiddels zijn er 55 deals gesloten.

Wat is het doel van de ‘klimaattafel gebouwde omgeving?’
De klimaattafel gebouwde omgeving heeft als doel:

 • 15.000 woningen te verduurzamen;
 • 10.000 woningen aardgasvrij maken (of voorbereiden op) en commitment organiseren op de (middel)langetermijndoelstellingen.

In eerste instantie waren en 49 deals gesloten. Op een (digitale) bijeenkomst op 8 oktober 2020 is er nog een aantal aanvullende deals gesloten. Één van deze deals was met het VvE Netwerk Rotterdam. Dirk Dekker, voorzitter van het Netwerk was op de digitale bijeenkomst te gast.
Zie verder: https://energieswitch010.nl/klimaatdeals/bijeenkomst-8-oktober.

Van links naar rechts: Arno Bonte (wethouder duurzaamheid en energietransitie), Helga van Leur (voorzitter bijeenkomst) en Dirk Dekker (voorzitter VvE Netwerk Rotterdam).

Welke deal heeft het VvE netwerk Rotterdam dan gesloten?
Als VvE Netwerk Rotterdam hebben wij de volgende acties afgesproken:

 1. Inzicht nodig voor een stap richting verduurzaming: informatie verzamelen over het type VvE’s, de vragen waar ze voor staan en wat ze daarvoor nodig hebben. Dit ziet het netwerk als een noodzakelijke stap om maatwerk voor VvE’s te kunnen ontwikkelen en VvE’s gericht te stimuleren tot verduurzaming.
 2. Faciliteren dat VvE’s VvE’s informeren: VvE’s zijn gebaat bij gerichte informatie. Dus niet ongesorteerd alle informatie over verduurzaming, maar specifieker: wat is voor onze VvE nodig en mogelijk? Ook is een VvE gebaat bij ervaringen van vergelijkbare VvE’s. Om dat voor elkaar te krijgen, wil het netwerk:
  – Via de website faciliteren dat actieve VvE’s elkaar kunnen vinden en interactieve groepen vormen die elkaar informeren;
  – Hetzelfde met fysieke bijeenkomsten, zodra dat weer kan.
 3. Bereiken en enthousiasmeren van VvE’s: het netwerk laat het niet bij informeren. Het netwerk zet er actief op in om VvE’s aan te haken en te enthousiasmeren om een stap richting verduurzaming te zetten. Het netwerk gaat daarvoor actief op zoek naar VvE’s en laten VvE’s andere VvE’s benaderen.
 4. Resultaten: het netwerk streeft naar het bereiken van veel VvE’s (want ook kleine VvE’s zijn van belang). Pas in de tweede plaats streeft het netwerk naar veel woningen. De VvE’s staan dus voorop. Deze VvE’s kunnen worden ingedeeld in de eerste stap die ze moeten gaan zetten richting verduurzaming. Bijvoorbeeld:
  – VvE’s bereiken over van het gas af via een groep op onze site en/of bijeenkomst;
  – VvE’s bereiken over onderhoud en isoleren en/of bijeenkomst;
  – VvE’s bereiken over zonnepanelen en groen en/of bijeenkomst.

Hoe gaan we starten?

 • Zodra we een startsubsidie hebben ontvangen gaan we beginnen met het ontwikkelen van een interactieve website voor VvE’s.
 • Begin 2021 gaan we jullie polsen wat voor jullie de belangrijkste onderwerpen zijn en wie waarmee wil meedenken.
 • Zodra het kan organiseren we een startbijeenkomst.

Meer weten over de klimaatdeals? Zie de website van de gemeente over het klimaatakkoord: https://energieswitch010.nl.

Klimaatdeal
Vragen, tips en aanvullingen