Woonvisie Rotterdam: Noodzaak voor toekomstbestendige VvE's

Geplaatst op 07 februari 2024 | Laatste update 11 februari 2024

In de afgelopen maanden van 2023 heeft de Gemeente Rotterdam verschillende sessies georganiseerd om de woonvisie voor de komende decennia en de uitvoering ervan in de eerstvolgende 5 jaar te bespreken. Tijdens deze sessies waren belanghebbenden uitgenodigd om hun input te geven. Het Netwerk VVE Rotterdam heeft actief deelgenomen aan diverse werkgroepen en haar visie gedeeld over cruciale aspecten zoals betaalbaarheid, professionaliteit van bestuurders en beheerders, evenals toezicht binnen de VVE’s in Rotterdam. Ook werd de kwaliteit van het huidige en toekomstige vastgoed in relatie tot financiële middelen besproken.

Het Netwerk heeft vragen gesteld bij de veronderstelling buiten de VVE-sector dat de bestaande reserves en de kosten voor onderhoud in de komende jaren voldoende zouden zijn. Deze veronderstelling is niet gedeeld en ter discussie gesteld door het Netwerk. Daarnaast heeft het Netwerk de rol van de Gemeente Rotterdam als toezichthouder en ondersteuner van dit bezit aan de orde gesteld.

In januari 2024 heeft onze bestuurder, Adri van Grinsven, zijn visie opnieuw toegelicht aan tijdens de inspreekdagen voor de woonvisie in commisie Bouwen, Wonen en Buitenruimte aan de Rotterdamse politieke partijen. Zijn inspraakbijdrage namens het VvE Netwerk Rotterdam is te hier te lezen. In dit verhaal benadrukt hij drie belangrijke pijlers voor het verbeteren van de kwaliteit van huisvesting:

  1. “Weet wat je koopt”: Het streven naar één informatiecentrum voor alle woningzoekenden onder één dak in Rotterdam, inclusief diegenen die geïnteresseerd zijn in het kopen van een appartement binnen een VVE-complex.
  2. Zorg voor gezonde VVE’s: Het bevorderen van gezonde VVE’s door middel van adequaat beheer en toezicht.
  3. Optoppen voor kwaliteitsverbetering: Het stimuleren van optoppen als een manier om de kwaliteit te verhogen en middelen te verkrijgen voor investeringen in duurzaamheid en andere verbeteringen.

In maart zal de gehele Rotterdamse gemeenteraad vergaderen over de nieuwe woonvisie voor de stad.

Vragen, tips en aanvullingen